PARAFIA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SIEROTACH

Strona Główna

Misje - wprowadzenie

Wiara, oprócz tego, że darem Boga, to też jest naszą odpowiedzią na Boże objawienie. „Wiara rodzi się ze słuchania” Rz 10,7. Człowiek odpowiada wiarą na usłyszane Słowo Boże (kerygma). Nasza wiara domaga się pogłębienia i uporządkowania i temu w parafii służą głównie rekolekcje. „Misje Prafialne”, to wzbudzenie na nowo wiary, przez posługę słowa misjonarzy ludowych oraz inne wydarzenia misyjne (np. odnowienie przyrzeczeń małżeńskich). Nasz cel ostateczny jest to „żywot wieczny”, który nam wysłużył Jezus Chrystus, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Wiara domaga się prostoty, bo walka toczy się o jedyną i najwyższą i jedyną stawkę: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” Mt 16,26.                                                                                                                

W sobotę wieczorem 7.V. br. o godz. 18 w parafialnym kościele w Sierotach powitamy pierwszego misjonarza O.Jarosława z Duszników Zdrój. Jako proboszcz wraz z Radą Parafialną symbolicznie przekażemy kapłańską stułę i klucze od kościoła i sam stanę się słuchaczem Słowa Bożego. Zwracam się też z prośbą o modlitwę i post na intencję błogosławionych owoców Misji Parafialnych. Swoja modlitwą wspomagaja nas siostry klauzurowe Mniszki Benedyktynki od Wieczystej Adoracji z Drohiczyna.

 

 

 

Misje św. w Parafii Wszystkich Świętych w Sierotach

 

7 – 15.05.2022

 

Sobota      

   18.00   Uroczyste rozpoczęcie misji Świętych

 

Niedziela - Uroczyste rozpoczęcie misji Świętych - Odpust św. Floriana

     8.00  Zacharzowice

     9.30  Pniów

   11.00  Sieroty - Suma odpustowa

   15.00  Sieroty – Nabożeństwo różańcowe i nauka stanowa dla kobiet

   16.00  Pniów  – Nabożeństwo różańcowe i nauka stanowa dla kobiet

   20.30  Pniów - Nabożeństwo Maryjne ze świecami

 

Poniedziałek - Wiara

     7.30  Różaniec i okazja do Spowiedzi Św. - Zacharzowice

     8.00  Msza św. z nauką ogólną – Zacharzowice

   17.00  Msza św. z nauką ogólną – Pniów

              Nauka stanowa dla mężczyzn - Pniów

   16.15  Spotkanie dla klas 1-5 – Sieroty

   17.00  Spotkanie dla klas 6-8 - Sieroty

   17.30  Różaniec i okazja do Spowiedzi Św. - Sieroty

   18.00  Msza św. z nauką ogólną - Sieroty

              Nauka stanowa dla mężczyzn - Sieroty

   20.30  Nabożeństwo Maryjne ze świecami - Zacharzowice

 

Wtorek – Dzień pokutny

    7.30   Różaniec i okazja do Spowiedzi Św. - Sieroty

    8.00   Msza św. z nauką ogólną – Sieroty

  17.30   Różaniec i okazja do Spowiedzi Św. - Zacharzowice

  18.00   Msza św. z nauką ogólną - Zacharzowice

  20.30   Nabożeństwo Maryjne ze świecami - Sieroty

 

Środa – Dzień pamięci o naszych zmarłych

    7.30   Różaniec i okazja do Spowiedzi Św. - Pniów

    8.00   Msza św. z nauką ogólną – Pniów

  17.00   Msza św. za ++ Parafian z nauką ogólną i procesja na cmentarz – Pniów

  17.00   Msza św. za ++ Parafian z nauką ogólną i procesja na cmentarz - Zacharzowice

  18.00   Różaniec i okazja do Spowiedzi Św. - Sieroty

  18.30   Msza św. za ++ Parafian z nauką ogólną i procesja na cmentarz - Sieroty

 

Czwartek – Dzień eucharystii

    7.30   Różaniec i okazja do Spowiedzi Św. - Zacharzowice

    8.00   Msza św. z nauką ogólną - Zacharzowice

              Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 11:00 - Zacharzowice

  12.00   Spotkanie dla klas 1-5 – Pniów

  13.15   Spotkanie dla klas 6-8 – Pniów

  16.00   Spotkanie dla klas 1-5 – Zacharzowice

  16.30   Spotkanie dla klas 6-8 – Zacharzowice

  17.00   Msza św. z nauką ogólną – Pniów

              Spotkanie dla małżeństw niesakramentalnych - Pniów

  17.45   Różaniec i okazja do Spowiedzi Św. - Sieroty

  18.30   Msza św. z nauką ogólną - Sieroty

  20.30   Nabożeństwo ze świecami ku czci św. Jana Pawła II - Sieroty

 

Piątek – Dzień Krzyża

    8.30   Różaniec i okazja do Spowiedzi Św. - Sieroty

    9.00   Msza św. dla chorych z błogosławieństwem lurdzkim - Sieroty

  17.00   Różaniec i okazja do Spowiedzi Św. - Sieroty

  17.00   Msza św. z nauką ogólną – Pniów

              Spotkanie dla młodzieży - Pniów

  18.15   Msza św. z nauką ogólną i nabożeństwo przebłagalne - Sieroty

              Spotkanie dla młodzieży – Sieroty

  20.30   Nabożeństwo Fatimskie ze świecami przy grocie - Sieroty

 

Sobota – Maryja w naszym życiu - Święto miłości

    7.30   Różaniec i okazja do Spowiedzi Św. - Zacharzowice

    8.00   Msza św. z nauką ogólną - Zacharzowice

  11.00   Nabożeństwo dla matek w stanie błogosławionym i małych dzieci – Sieroty

  12.00   Nabożeństwo dla matek w stanie błogosławionym i małych dzieci – Pniów

  16.00   Msza św. w int. rodzin z odnowieniem przysięgi małżeńskiej - Pniów

  17.30   Różaniec i okazja do Spowiedzi Św. - Sieroty

  18.15   Msza św. w intencji rodzin z odnowieniem przysięgi małżeńskiej - Sieroty

 

Niedziela – Zakończenie Misji św.

    8.00  Zacharzowice

    9.30  Pniów

  11.00  Sieroty - I Komunia Święta

  16.00  Pniów  – Nabożeństwo Krzyża Misyjnego na zakończenie Misji Świętych

  17.30  Sieroty – Nabożeństwo Krzyża Misyjnego na zakończenie Misji Świętych

 

MODLITWY MISYJNE

 

Boże, nasz Ojcze,

Ty obdarzasz nas prawdziwym życiem,

 które napełnia nas radością.

 Ty dajesz nam święty czas spotkania z Tobą

 w czasie misji parafialnych.

 Dlatego prosimy Cię:

 Spraw, aby nasza wspólnota parafialna

 umiała odnaleźć Ciebie i siebie w tych

 świętych dniach MISJI.

 Spraw, abyśmy pełni nadziei

 odkrywali wciąż na nowo tajemnicę Eucharystii.

 Spraw, abyśmy zostali odnowieni przez Sakrament Pokuty.

 Spraw, abyśmy na nowo odnaleźli Ciebie w bliźnich i

 w otaczającym nas świecie.

 Spraw, abyśmy już teraz przygotowali się na ostateczne spotkanie z Tobą.

 Wspomóż Twoimi łaskami Tych,

 którzy przez misyjne dni będą nam głosić Ciebie.

 Niech Maryja, Matka Twoja i nasza,

 strzeże nas nieustannie i towarzyszy nam na naszych drogach.

 Niech święci Patronowie wypraszają nam łaski u Ciebie.

 Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Pod Twoją obronę...

----------------------------------------------

Boże, nasz Ojcze, który dałeś nam swego Syna,

aby przez śmierć na krzyżu i Swe Zmartwychwstanie przyniósł nam nowe życie.

 Prosimy Cię, niech czas nadchodzących Misji Świętych

 stanie się czasem odnowy życia wiary i miłości w naszej Parafii.

 Jezu, nasz Panie, który pukasz do drzwi każdego ludzkiego serca,

 zamieszkaj na nowo w sercach wszystkich Parafian.

 Duchu Święty Boże, oświecaj swym światłem Ojców Misjonarzy i nas samych,

 byśmy wsłuchani w Boże Słowo i oczyszczeni w Sakramencie Pokuty

 na nowo zobaczyli cel naszego życia, którym jesteś Ty sam – Bóg w Trójcy Jedyny.

 Maryjo, Matko Jezusa i nasza, święci Franciszku i św. Janie Pawle II

 proście wraz z nami o owocne przeżycie Misji Świętych

 i otwarcie serc wszystkich Parafian na łaskę Chrystusa, który jest Miłością.

 Niech Jego Miłość nada nowy „smak życia” całej naszej Wspólnocie parafialnej. Amen.

 

 MISJONARZE

 

O. Cherubin Krystian Żyłka

Franciszkanin prowincji św. Jadwigi. Pochodzi z Zawadzkiego i tam spędził młodość i Szkołę Średnią.Wstąpił do zakonu w 1984 roku.  Śluby wieczyste złożył w 1992 roku a święcenia kapłańskie przyjął 1993 roku na Górze św. Anny. Ceniony duszpasterz młodzieży, rekolekcjonista i misjonarz ludowy oraz spowiednik sióstr zakonnych. Od 2016 roku z woli Papieża Franciszka Misjonarz Miłosierdzia. Mieszka w Kłodzku.

 

O. Jarosław Zatoka

 

Franciszkanin ur. 14.10.1970 we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1996 roku. Pierwsza posługa kapłańska 1996 - 2004 jako asystent prowincjalny Młodzieży Franciszkańskiej
i prowincjalny animator duszpasterstwa powołań na Górze św. Anny. W latach 2004 - 2006 wikary i katecheta w Borkach Wielkich. W latach 2006 - 2012 proboszcz w klasztorze Wrocław Karłowice. Od 2012 do 2019 gwardian i proboszcz w Dusznikach Zdroju, a od 2019 - proboszcz w Dusznikach Zdroju.