PARAFIA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SIEROTACH

Patroni

Święty Florian

Mimo, że parafia i kościół parafialny jest pod wezwaniem Wszystkich Świętych uroczysty odpust parafialny obchodzimy ku czci naszego drugiego patrona świętego Floriana, którego wspomnienie przypada 4 maja. Święty Urodził się ok. 250 roku w Zeiselmauer (Dolna Austria). Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego – Dioklecjana (284-305). Był organizatorem i dowódcą oddziałów gaśniczych wchodzących w skład armii Imperium rzymskiego. W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304 r. poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns (Anizy), na terenie dzisiejszej Górnej Austrii, w miejscowości Lauriacum (obecnie Lorch). Ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria. Nad jego grobem z czasem wybudowano kościół i klasztor ojców Benedyktynów, a później klasztor Kanoników laterańskich wg reguły św. Augustyna. W roku 1184 Idzi, biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa. W ołtarzu głównym naszego kościoła znajduje się obraz przedstawiający świętego Floriana gaszącego pożar nad płonącymi Sierotami. Patronuje strażakom.(A.Z)

Święty Wawrzyniec

Patron kościoła filialnego w Zacharzowicach. Wspomnienie przypada 10 sierpnia. Był z pochodzenia Hiszpanem. To właśnie on za panowania papieża Sykstusa II był jednym z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego. Papież, który darzył go ogromnym zaufaniem i szacunkiem, powierzył mu administrację majątku kościelnego oraz sprawowanie pieczy nad ubogimi. Wobec zmian, które zaszły w 258 roku, cesarz Walerian, wydał wyrok śmierci na wszystkich chrześcijańskich biskupów i kapłanów. Papież Sykstus II wraz ze swoimi czterema diakonami zginął dnia 6 sierpnia. Św. Wawrzyniec miał być jednak wyłączony z grupy skazanej na śmierć. Rzymski namiestnik chciał w ten sposób wymusić na nim oddanie całego majątku kościelnego. Diakon, poprosił o kilka dni czasu, aby mógł zgromadzić owy skarb. Prefekt, nie spodziewając się podstępu i tak szybkiego załatwienia sprawy, chętnie dał mu trzy dni. Rozdzieliwszy, więc majątek kościelny między ubogich, Wawrzyniec, powiedział im, aby zebrali się trzeciego dnia w pewnym wyznaczonym przez niego miejscu.. Oprowadzając cesarza  między niewidomymi, głuchymi, niemowami, chromymi, kalekami i niedołęgami powiedział , że takie właśnie są skarby i klejnoty Kościoła. Rozwścieczony tą zuchwałością tyran, kazał go torturować głownie przez przypiekanie na ruszcie.  Tak dręczony zmarł dnia 10 sierpnia 258 roku. Ciało męczennika pogrzebał św. Hipolit i kapłan Justyn, w posesji św. Cyranki. Od tego dnia, co roku wierni tłumnie gromadzili się wokół jego grobu. Imię jego włączono do kanonu Mszy świętej i do Litanii do Wszystkich Świętych. Każdego roku w miesiącu męczeńskiej śmierci św. Wawrzyńca, na niebie, zaobserwować można mnóstwo spadających gwiazd. Nazywane są one przez astrologów „Łzami św. Wawrzyńca”, które ten wylał podczas swej męczeńskiej śmierci, płacząc nad grzechami Rzymu. Dziś święty sprawuję pieczę nad oparzonymi, gorączkującymi,  kucharzami, piekarzami.( A.M-S.)

Święty Wacław

Święty Wacław patronuje kościołowi w Pniowie, wspominany jest 28 września.Wacław urodził się około 907 r., był czeskim księciem z dynastii Przemyślidów. Drugi według chronologii święty czeski. Był najstarszym synem księcia Wratysława I i pogańskiej księżniczki Drahomiry. Wychowaniem Wacława w duchu chrześcijańskim zajęła się babka, późniejsza pierwsza święta czeska - Ludmiła, a nie matka, która wychowywała jego młodszego brata Bolesława Okrutnego. Kształcił się w łacińskiej szkole w Budczy (obecne Czeskie Budziejowice). W późniejszym czasie swoim wykształceniem i pobożnością górował nad innymi. Święty Wacław był gorącym zwolennikiem liturgii słowiańskiej. Około roku 925 Wacław I rozpoczął rządy w kraju, wygnał z niego Drohomirę i Bolesława. Starał się o rozszerzenie chrześcijaństwa, popierając misjonarzy. Był hojny dla ubogich i życzliwy dla prostych. Wzrost znaczenia chrześcijaństwa skutkował zbliżeniem Czech do Cesarstwa Niemieckiego, a to było sprzeczne z interesami czeskiej pogańskiej elity, co ostatecznie doprowadziło do rebelii pogańskiej oraz zamachu Bolesława na życie brata – Wacława. Według podań do zamordowania Wacława doszło w Starym Bolesławcu 28 września 929 roku, do którego przybył na zaproszenie Bolesława Okrutnego, Wacław został zamordowany u wrót kościoła przez siepaczy nasłanych przez brata. Wkrótce został uznany świętym jako męczennik. Wacław I Święty często przedstawiany jest w ikonografii w zbroi, w stroju królewskim. Jego atrybutem jest miecz - narzędzie jego śmierci, anioł podający mu włócznię, trumna niesiona przez anioły. . Relikwie jego spoczywają w katedrze praskiej. Święty Wacław jest patronem Czech, Moraw i Pragi oraz armii czeskiej.(A.M-S.)