PARAFIA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SIEROTACH

 

Pomysł utworzenia parafialnego pisma dojrzewał od dłuższego czasu. Wreszcie 1 kwietnia 2012roku ukazał się pierwszy numer ”Wieści Parafialnych”. Nie był to żart a na dowód tego wydano kolejne numery. Gazeta zawiera: Słowo Proboszcza, rozważanie Pisma Świętego, sylwetki Świętych, intencje i porządek nabożeństw. Staramy się przybliżać historię i tradycje naszej ziemi,  ciekawe postacie z naszej wspólnoty oraz wszelkie interesujące nas sprawy. Pismo jest drukowane w profesjonalnej drukarni. Jest to możliwe dzięki ofiarom czytelników a także hojności sponsorów. Oczywiście nie byłoby gazetki bez redaktorów. Często po nocach i kosztem wolnego czasu, ale z ogromnym zaangażowaniem i pasją tworzą artykuły. Skład zmieniał się w ciągu miesięcy.