PARAFIA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SIEROTACH

 

Ministranci

 

Początków ministrantury możemy się dopatrywać już za czasów Jezusa Chrystusa. W Ewangelii św. Jana czytamy: "Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Jezusa: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby (...) Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym" (J 6, 8-9, 11). Tak więc ów chłopiec być może nawet nieświadomie stał się pierwszym ministrantem. Również znacznie później odnajdujemy mnóstwo informacji, iż Biskup sprawował Najświętszą Ofiarę wraz z asystą. W Polsce Konferencja Episkopatu powołała do istnienia Krajowe Duszpasterstwo Ministrantów w 1964r, a stało się to po ogłoszeniu Konstytucji o Liturgii (3.XII.1963). Pierwszym Krajowym Duszpasterzem Ministrantów był ks. Jan Wurcel, salezjanin z Wrocławia. Kilka lat później funkcję tę objął w 1967 r.  ks. Franciszek Blachnicki. Patronami ministrantów są: Święty Tarsycjusz, Święty Dominik Savio,  Święty Jan Berchmans, Święty Alojzy Gonzaga, Święty Stanisław Kostka.

 

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

 

Również ta posługa jest niezwykle istotna i potrzebna. Niejednokrotnie osoby pełniące w pokorze tę funkcję, stanowią niezastąpioną pomoc dla swoich proboszczów zwłaszcza w wielkich parafiach. Jak każdy, tak i  szafarze mają swojego opiekuna i orędownika w niebie, a jest nim od 19 kwietnia 2008 roku,  Święty Jacek Odrowąż.

Pamiętajmy o tych ludziach w naszej codziennej modlitwie. Może to właśnie w sercach tych młodych zrodziło się i kiełkuje powołanie do życia konsekrowanego.