PARAFIA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SIEROTACH

 

Być  Marianką…

WDM -  Wspólnota  Dzieci  Maryi. Przy  każdej  parafii znajduje się  taka  grupa  należąca  do Diecezjalnego Duszpasterstwa  Dzieci Maryi. W  naszej diecezji opiekunami są  ks. Piotr  Kopiec i Pani Henryka Andrzejczak.

W 1830r. Maryja  objawiła  się  Świętej Katarzynie, przekazuje  jej aby powstał  medalik z jej   podobizną  i   szerzono jej kult  na całym świecie. Niedługo później powstała Sodalicja Mariańska, która do Polski trafiła w 1852r. Wspólnota ta bardzo szybko się rozwija, aż papież Pius IX ją zatwierdza. WDM oficjalnie założył ks. Jan Morcinek na prośbę biskupa Herberta Bednorza. W naszej parafii kongregacja mariańska powstała w około 1930r. za sprawą ks. Huberta Gliwy.

            8  grudnia  w  uroczystość Niepokalanego Poczęcia  Najświętszej  Maryi Panny, Marianki obchodzą  swoje święto.  Tego  dnia  kandydatki, po uroczystym ślubowaniu otrzymują   cudowny medalik i  wstępują  w  mariańskie  szeregi. Starsze  Marianki odnawiają  swoją przysięgę  zawierzenia się Matce Bożej.

Dziewczęta  w  zależności  od  wieku, mają  różne kolory wstążki. W  każdej parafii  się one  różnią.  W  naszej kolory są cztery od  najmłodszych: żółty, zielony, niebieski i kiedy  Marianka  wychodzi za mąż  otrzymuje  medalik biały  na  znak jej czystości i wierności Matce  Bożej. Kiedyś każda  dziewczynka  po  Pierwszej Komunii Świętej zostawała   Marianką i była   nią    do dnia  ślubu. Dziś  już  tak kolorowo nie   jest, coraz mniej dziewczynek decyduje się  na wstąpienie  w  Mariańskie  szeregi, rodzice  również  przywiązują  do  tego mniejszą  rangę, tak jakby nie  zależało im  na tym aby ich dzieci należały do chrześcijańskich  wspólnot. Na szczęście  w  naszej  parafii nie   jest jeszcze tak źle, jest  grupa prężnie  działających  Marianek, w całej parafii  jest  nas  około  50. Służba  Marianek  to nie  tylko,  przy ołtarzu  ze sztandarem  to  także  szereg  obowiązków  związanych  z  prezentowaniem postawy godnej  do naśladowania  Maryi. Obowiązkiem  dziewcząt  jest również uczestnictwo  w spotkaniach  formacyjnych. Starsze dziewczęta  uczestniczą   w kursie  animatorek organizowanym  przez  Duszpasterstwo, aktualnie  taki  kurs  odbywa  się   w  parafii NMP  w  Bytomiu.  Organizowane    również  różnego rodzaju wyjazdy i rekolekcje.  Wakacyjne wyjazdy  to  niesamowita okazja  do wspaniałego  wypoczynku połączonego  z  modlitwą  i  poznawaniem  wielu ciekawych osób. Duszpasterstwo  od  wielu lat  ma ciekawą  ofertę wyjazdów  zagranicznych: Chorwacja,  Włochy  za  niższą  cenę  niżeli w  biurach  podróży. Warunki obozowe, namioty, w  Chorwacji najwytrwalsi  sypiają  pod  gołym niebem,  gotuje się  spaghetti  na  butli  gazowej,  godzinki  odśpiewywane  na  plaży przy  blasku  księżyca   to  wszystko sprawia, że te wyjazdy  są niezapomniane.

Na zakończenie  cytuję fragment hymnu  Marianek- „Maryjo  coś  jest w  niebie spójrz na nas u Twych stóp. Należeć my do Ciebie pragniemy aż po grób.” /M.Z/

Wkrótce coś więcej o Mariankach naszej parafii.