PARAFIA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SIEROTACH

Strona Główna

Koleda 2022

C + M+ B - 2022

Chrystus + mieszkanie  + błogosławi - 2022.

          „Znaki czasu, należy tłumaczyć w świetle Ewangelii…” Gaudium est spes

W anno Domini 2022, weszliśmy podobnie jak w ubiegłym roku, w czasie nasilenia pandemii. Nasza wiedza o coronavirusie jest znacznie większa, a jedynym do tej pory z punktu medycznego, „środkiem zaradczym” jest szczepionka, która budzi wiele emocji i niepotrzebnych napięć. Uproszczeniem jest twierdzenie, że zbieramy owoc wykluczenia Boga z naszego życia, nie tylko osobistego, ale też społecznego. Wybór Boga dla człowieka dojrzałego, to osobista i świadoma decyzja. Chrześcijan, i w czasach radości i troski, obowiązuje zawsze zasada, którą podał nam nasz Pan: Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie” (Ł13,3). Pan Jezus użył tych słów w kontekście jawnej niesprawiedliwości i terroryzmu ze strony przedstawiciela Rzymskiego Prawa: „W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar” (Łk 13,1). Wezwanie do nawrócenia, pada też z ust Pana, w kontekście katastrofy, a człowiek rozsądny ma świadomość, że wypadki są, były i będą: „Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy?” (Łk 13,4). Pan Bóg jako Pan Dziejów i Historii pisze prosto na liniach naszego życia a zasada: „Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie” (Łk 13,3) jest ponadczasowa. Zamysły zaś Pana Boga przerastają nas w każdym wymiarze. Potrzeba wiele czasu, aby w wydarzeniach historycznych dostrzec zamysł Boga.                   

Dla Katolika każdoroczne „Odwiedziny duszpasterskie” są ważne, ale nie mają one wymiaru sakramentalnego. Kolęda jak wszystkie obrzędy katolickie biorą początek od Najświętszej Eucharystii i do Niej zmierzają. „Eucharystia stanowi źródło i szczyt Kościoła oraz całej egzystencji chrześcijańskiej. Z Eucharystii bierze początek i do niej zmierza cała działalność Kościoła” (KL 9).

Z każdej Mszy św. do domu (Kościół Domowy) wracamy z Chrystusem i Jego błogosławieństwem. Spotkaliśmy Go w Jego słowie, przez Komunię św. (zjednoczenie) i we wspólnocie (Lud Boży). Eucharystia kończy się rozesłaniem: „Idźcie w pokoju Chrystusa!”. To zadanie zanieść „pokój Chrystusa” tam, gdzie mieszkam żyję i pracuję.

Kolejna „kolęda” w roku 2022, bez obecności kapłana w mieszkaniach, będzie jak zwykle kontynuacją Eucharystii. Modlitwa, prowadzona przez ”głowę katolickiej rodziny – strażnika chrześcijańskich wartości”, w łączności z domownikami utwierdzi błogosławieństwo naszego Pana.

Z Mszy św. kolędowej przedstawiciel rodziny zabierze do domu znaki (sakramentalia poświęcone podczas uroczystości Objawienia Pańskiego – Trzech Króli). Podczas Mszy św. kolędowych można złożyć okazjonalną ofiarę jak każdego roku. Przed wyjściem z kościoła będą też stać ministranci naszej parafii ze skarbonkami i jak podczas normalnej kolędy będą zbierać ofiary do puszek na cele ministranckie. Ofiara materialna świadczy o wierze i odpowiedzialności za wspólnotę parafialną, ale nie jest „najważniejszym” wymiarem przynależności do parafii. Parafia to Boża Rodzina, która gromadzi się wokół Chrystusa na niedzielnej i świątecznej Mszy św. i podejmuje trud życia zgodnego z Ewangelią. On jest naszym Mistrzem.

Wśród pamiątek kolędowych znajduje się tekst i obrzędy kolędowe bez obecności kapłana. Rodzina jest Kościołem Domowym, a ceremonie kolędowe świadczą, że w tym kolejnym roku, w danym domu przyjęliśmy „Logos - Słowo”, które stało się ciałem i zamieszkało między nami (por. J.1,14). Zewnętrznym wymiarem tego wydarzenia jest oznaczenie drzwi poświęconą kredą.

z darem modlitwy i  błogosławieństwem

ks. Andrzej Plaskowski – Proboszcz.