PARAFIA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SIEROTACH

Strona Główna

Koleda 2021

Kolęda 2021

 C (Chrystus) + M (mieszkanie) + B (błogosławi) 2021

„Eucharystia stanowi źródło i szczyt Kościoła oraz całej egzystencji chrześcijańskiej. Z Eucharystii bierze początek i do niej zmierza cała działalność Kościoła” KL 9.                                                                                  

Z każdej Mszy św. do domu (Kościół Domowy) wracamy z Chrystusem i Jego błogosławieństwem. Spotkaliśmy Go w Jego słowie, przez Komunię św. (zjednoczenie) i we wspólnocie (Lud Boży). Eucharystia kończy się rozesłaniem: „Idźcie w pokoju Chrystusa!”. To zadanie zanieść „pokój Chrystusa” tam, gdzie mieszkam żyję i pracuję.  

Tegoroczna „kolęda”, bez obecności kapłana w mieszkaniach, będzie jak zwykle kontynuacją Eucharystii. Modlitwa, prowadzona przez |”głowę katolickiej rodziny – strażnika chrześcijańskich wartości”, w łączności z domownikami utwierdzi błogosławieństwo naszego Pana.

Z Mszy św. kolędowej przedstawiciel rodziny zabierze do domu znaki (sakramentalia poświęcone podczas uroczystości Objawienia Pańskiego – Trzech Króli).                                                                                                 

Przebieg ceremonii (stół z białym obrusem, zapalone świece i węgielek z mirrą, kreda i woda poświęcone), znaki z Mszy św. kolędowej:

  1. Śpiew kolędy: „Wśród nocnej ciszy”. Ważne słowa: „…a Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami” J1,14. Chrystus mieszka miedzy nami.
  2. Znak krzyża i Modlitwa Pańska (Ojcze nasz), wieczny odpoczynek (dym i zapach kadzidła – modlitwa nasza wznosi się jak dym kadzidła przed Boże oblicze).
  3. Modlitwa kolędowa z pamiątkowego obrazka.
  4. Pokropienie mieszkańców i domu wodą poświęconą. Chrystus zstępując do wód Jordanu, solidaryzuje się z grzesznymi ludźmi, ale jednocześnie uświęca wody Jordanu (objawienie się Ducha Świętego jak gołębicy por. Mk 1, 9-11).
  5. Naznaczenie drzwi domu poświęcona kredą C+M+B+2021. Zewnętrzny znak dla wszystkich. W tym domu mieszkają Katolicy! Chrystus mieszka między nimi („Słowo zamieszkało miedzy nami” J 1,14).
  6. Rodzinny posiłek (kolacja, obiad) bez TV, wspomnienie naszych przodków i przykład ich życia.

 

Pamiętamy o osobach samotnych i chorych, aby nie byli sami!

Msze św. kolędowe

(Msze św. kolędowe w Sierotach i Pniowie będą w wigilię niedzieli (sobota), ponieważ mamy ograniczenia liczby wiernych ze względu na epidemię, a część parafian spełnia obowiązek niedzielnego uczestnictwa w Eucharystii).

 

9.I. Sobota

         Pniów godz. 17

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad mieszkańcami ulic: oś. Srocza Góra z wszystkimi ulicami, Zollamnt, Miodowa, Paczyńska, ++ z tych ulic.

         Sieroty godz. 18,15

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad mieszkańcami ulic: Lipowa, Poznańska, Krótka, Słoneczna, ++ z tych ulic.

10.I. niedziela

         Zacharzowice godz. 8.

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad mieszkańcami Wioski, ++ z Wioski.

         Pniów godz. 9,30.

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad mieszkańcami ulic: oś. Srocza Góra z wszystkimi ulicami, Zollamnt, Miodowa, Paczyńska, ++ z tych ulic.

         Sieroty godz. 11.

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad mieszkańcami ulic: Lipowa, Poznańska, Krótka, Słoneczna, ++ z tych ulic.

16.I. sobota

         Pniów godz. 17.

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad mieszkańcami ulic: Wiejska, Szkolna, Nowa, Młyńska,. Górna, Parkowa, ++ z tych ulic.

         Sieroty godz. 18,15.

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad mieszkańcami ulic: Kościelna, św. Jana, Ogrodowa, Akacjowa, Kasztanowa, ++ z tych ulic.

17.I. niedziela

         Zacharzowice 8,00.

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad mieszkańcami Kolonii, ++ z Kolonii.

Pniów godz. 9,30

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad mieszkańcami ulic: Wiejska, Szkolna, Nowa, Młyńska,. Górna, Parkowa, ++ z tych ulic.

         Sieroty godz. 11.

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad mieszkańcami ulic: Kościelna, św. Jana, Ogrodowa, Akacjowa, Kasztanowa, ++ z tych ulic.

23.I. sobota

         Pniów godz. 17.

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad mieszkańcami oś. Paczyna, ++ z tego osiedla.

         Sieroty 18,15.

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad mieszkańcami oś. Chwoszcz i Łączki, ++ z tych osiedli.

24.I. niedziela

         Pniów godz. 9,30.

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad mieszkańcami oś. Paczyna, ++ z tego osiedla.

         Sieroty godz. 11.

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad mieszkańcami oś. Chwoszcz i Łączki, ++ z tych osiedli.