PARAFIA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SIEROTACH

Strona Główna

Slowo ks. proboszcza - Wielka Sobota

Triduum Paschalne

Wielka Sobota

Wielką Sobota to pamiątka wydarzenia, gdy Pan Jezus zstępuje do piekieł (nie piekła). Katechizm naucza: „Zmarły Chrystus, w swojej duszy zjednoczonej z Jego Boską Osobą, zstąpił do krainy zmarłych. Otworzył On bramy nieba sprawiedliwym, którzy Go poprzedzili” (KKK 637). Oznacza to, że Pan Jezus wyprowadził z otchłani dusze wszystkich sprawiedliwych, którzy oczekiwali na Mesjasza, począwszy od pierwszych rodziców. Każdy człowiek przez swoją duszę nieśmiertelną jest powołany do wieczności. „Chrystus zstąpił więc do otchłani śmierci , aby umarli usłyszeli "głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą", żyli (J 5, 25). Jezus, "Dawca życia" (Dz 3, 15), przez śmierć pokonał tego, "który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła", i wyzwolił "tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli" (Hbr 2,14-15). Od tej chwili Chrystus Zmartwychwstały ma "klucze śmierci i Otchłani" (Ap 1, 18), a na imię Jezusa zgina się "każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych" (Flp 2,10). (KKK 635).  W liturgii Bizantyjskiej tę prawdę wiary pięknie oddaje Troparion Wielkiej Nocy: „Wielka cisza spowiła ziemię; wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo Król zasnął, ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków... Idzie, by odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; by wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem i Synem Ewy... "Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim synem... Zbudź się, który śpisz! Nie po to bowiem cię stworzyłem, byś pozostawał spętany w Otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych” .

W Wielką Sobotę wierni gromadzą się w kościołach na adoracji przy Bożym Grobie. Są w kościołach budowane według przekazu biblijnego, chociaż zdarza się, że wnoszą motywy współczesnych wydarzeń. Istnieje tradycja, że przy Grobie Pańskim pełnią honorową wartę Służby Mundurowe (np. strażacy). Ten dzień jest okazją do indywidualnej modlitwy. Zwyczajowo zachowuje się post jakościowy.

Polską tradycją jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych. Kapłan błogosławi potrawy w koszyczku i kropi wodą święconą. W koszyku musi być jajko jako symbol nowego życia. Chleb i sól mają miejsce w koszyku, bo pieczywo jest podstawą życia a sól nadaje smak i naturalnie konserwuje. Wędlina jest oznaką dostatku i symbolizuje życie. Chrzan zaś jest oznaką siły i krzepliwości. Dla wielu obrzęd ten jest centralnym wydarzeniem Wielkanocy do tego stopnia, że Zmartwychwstały staję marginesem świętowania. Takie podejście staje się wprost zabobonem a nie ma nic wspólnego z chrześcijańską wiarą.                                                                                                                    

W tym roku ze względu na epidemię ceremonia ta została przeniesiona do rodzin Kościoła Domowego. Na wzór wieczerzy paschalnej, gdy głowa rodziny wspomina cudowne wyjście Narodu Wybranego z niewoli egipskiej, tak głowa katolickiej rodziny ma poprowadzić ceremonie rozpoczynające śniadanie wielkanocne:

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się: Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen. 

Szablon do wydrukowania

Ks. Proboszcz