PARAFIA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SIEROTACH

Strona Główna

List Proboszcza do Parafian

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Wszyscy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji pandemii, która zagraża naszemu zdrowiu i życiu. Jako Lud Boży w modlitwie zwracamy się do Wszechmogącego Boga, o miłosierdzie dla nas wszystkich i niesiemy nasze modły przed Boży tron o ustanie pandemii. Polecamy miłosiernemu Bogu zarażonych, personel medyczny i wszystkie służby, które wykazują się ogromnym heroizmem.

Kardynał August Hlond wielki Ślązak pierwszy biskup katowicki i późniejszy prymas Polski, który przeprowadził Kościół Polski przez II wojnę światową okupiony wielkimi ofiarami krwi Katolików, powiedział bezpośrednio po wojnie: „Jeśli przyjdzie zwycięstwo, to tylko przez Maryję”. Ten testament kontynuował kandydat na ołtarze następca Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński i największy spośród nas św1). Jan Paweł II. Wzywam całą parafię do modlitwy ubogaconej postem i wyrzeczeniami o ustanie pandemii na całym świecie. Polecam ku pobożnej refleksji tekst św. Łukasza: „Powiadam wam, lecz jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy podobnie zginiecie” 13,3. Niebezpieczeństwo zarażenia grozi każdemu z nas. Nie szukajmy wyjaśnień: „dlaczego mamy taką sytuację?” Pan Jezus użył powyższych słów, gdy zginęli niewinni ludzie w Jerozolimie i Siloe. Słowo Boga oznajmia nam: „On sprawia, że słońca jego wschodzi nad dobrymi i złymi, i spuszcza deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” Łk 5,45. Obecna sytuacja klarownie ukazuje nam i wzywa do refleksji, że geniusz człowieka jest na nic, bo stajemy bezradni wobec zjawiska pandemii. Jako wierzący wiemy, gdzie jest źródło ratunku. To potwierdza nauka Kościoła: postęp ludzki, będący wielkim dobrodziejstwem dla człowieka, przywodzi jednak z sobą niemałą pokusę: jeżeli bowiem zburzy się hierarchię wartości i pomiesza się dobro ze złem, poszczególni ludzie i ich grupy zwrócą uwagę na własne sprawy, a nie na sprawy innych. Na skutek tego świat już nie przedstawia pola prawdziwego braterstwa, skoro wzmożona potęga człowieka grozi zagładą samemu rodzajowi ludzkiemu…Dlatego Kościół Chrystusowy, ufając zamysłowi Stworzyciela i uznając, że postęp ludzki może służyć prawdziwemu szczęściu ludzi, nie może nie zawołać słowami Apostoła: „nie upodabniajcie się do tego świata”. Mianowicie do tego ducha próżności i złości, który aktywność ludzką skierowaną ku służbie Bogu i człowiekowi przemienia w narzędzie grzechu. Gaudium et spes nr 37.  W każdej sytuacji naszego życia nieustannie są aktualne słowa a jeszcze wyraziściej brzmią w okresie wielkiego postu i pandemii: „Powiadam wam, lecz jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy podobnie zginiecie” Łk 13,3. Nie można budować świata i dobrobytu bez Boga.

Aktualny jest dekret ks. bp Ordynariusza Jana Kopca nr 363/20/A wydany ze względu na szerzącą się pandemię. Wierni maja pozostać w domach i nie uczestniczyć w nabożeństwach publicznych. Kto pozostaje w domu, i nie uczestniczy we Mszy św. w niedzielę czy święta, nie popełnia grzechu ze względu na udzieloną dyspensę z dnia 25.III.2020 nr 357/20/A (nie należy się spowiadać z nie uczestnictwa we Mszy św. podczas trwania ogłoszonej dyspensy).                                                                                        
Msze św. są odprawiane w przyjętych intencjach (sine populo-bez ludu). Rubryki liturgiczne przewidują, że musi być przynajmniej jedna osoba jako reprezentant Ludu Bożego (ministrant, kościelny). Zdarza się, że na Mszy św. jest parę osób (najwięcej 5) i nie są oni uprzywilejowanymi osobami, tylko reprezentantami parafii (bywa zwykle 1 osoba, zależnie od kościoła). To osoby związane w sposób szczególny z kościołem (prowadzi np. modlitwy za zmarłych podczas pogrzebu, dba o kwiaty i bieliznę kościelną). Zachowywane są środki bezpieczeństwa i higieny. Im jako reprezentantom powierzać proszę intencje modlitewne jak zwykle było to czynione. Ks. biskup zwraca uwagę na praktykę Komunii Duchowej i do niej zachęca oraz do uczestnictwa we Mszy św. i nabożeństwach przez TV i inne środki. Ks. biskup zobowiązuje kapłanów, aby każdego dnia odprawili jedną Mszę św. w intencji ustania pandemii, zarażonych, personel medyczny i wszystkie służby oraz za zmarłych w wyniku pandemii. Zwykle ta intencja Mszy św. jest odprawiana  w Sierotach (kwestia dojazdu). Zawieszone są wszelkie nabożeństwa i zgromadzenia wiernych (Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa. itp.). Te nabożeństwa odprawiane indywidualnie przeze mnie w kościele, jak stróż świątyni i kapłan trwam na modlitwie (do koszyka wystawionego można przynosić zalecki za zmarłych). Moi zadaniem jest modlitwa za lud powierzony mojej pasterskiej pieczy.  Przed nami największe święta i obowiązek Komunii Wielkanocnej. Ten obowiązek rozciągnięty jest w czasie od środy popielcowej do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej (w tym roku 7.VI.). Sakrament pokuty ze względu na możliwość przenoszenia zarazków jest zawieszony. Osoby koniecznie chcące się spowiadać mają umawiać się z Duszpasterzem i nie czynić tego w konfesjonale, tylko w większej przestrzeni.
W sakramencie pokuty najważniejszym warunkiem jest żal za grzechy i wzbudzenie tego żalu gładzi grzechy, gdy kierujemy się intencją, że przy najbliższej możliwości wyznamy grzechy przed kapłanem, gdy będzie to możliwe (gdy nie będzie niebezpieczeństwa zakażenia) i wtedy dostępujemy odpuszczenia grzechów. Do osób chorych należy wzywać kapłana tylko przy zagrożeniu życia (periculum mortis) i zachowując daleko idące środki ostrożności. Zawieszona jest posługa „Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii”. Ceremonie pogrzebowe są ograniczone do modlitw tylko na cmentarzu i nie więcej uczestników niż 5 osób.   Ks. biskup nakazuje, aby kościoły były otwarte, dla indywidualnej modlitwy, co ma u nas miejsce, jednak jednorazowo nie może być więcej jak 5 osób. To jest czas na naszą modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Wtedy można indywidualnie odprawiać nabożeństwa pasyjne i nie tylko. Widzę osoby spacerujące po naszych miejscowościach a mało kogo spotykam na indywidualnej modlitwie. Wierzę, że modlitwa ma miejsce w domach, ale nic nie zastąpi naszej obecności wobec Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Zaktualizowany plan godzin otwarcia naszych kościołów jest podany.                                                                                                         

Ks. biskup zachęca do jednoczenia się na modlitwie różańcowej w intencji ustania pandemii każdego dnia o godz. 20,30 i zakończyć Apel Jasnogórskim o godz. 21. „Jeśli przyjdzie zwycięstwo, to tylko przez Maryję”  ks. prymas August Hlond. Jako wasz proboszcz od niedzieli będę trwał sam na tej modlitwie w poszczególnych kościołach, a zapalone światło w pustym kościele to znak, że parafię wszystkich ludzi powierzam przez Maryję Wszechmogącemu Bogu.                                                                     

  Kontakt ze mną telefoniczny lub przez Internet a wszystkie sposoby kontaktu są na parafialnej stronie internetowej www.parafia-sieroty.pl obecnie staramy się przez łączność internatową, aby mogły być transmisje z liturgii parafialnego kościoła w Sierotach online.

                                                                           Wasz Proboszcz

Ks. Andrzej Plaskowski.