PARAFIA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SIEROTACH

Niech Pan obdarzy Was Pokojem!

Słowami św. Franciszka z Asyżu życzymy Wam Pokoju…

Drodzy Parafianie, Siostry i Bracia.     

7 maja 2022 roku w Waszej wspólnocie parafialnej rozpoczną się Misje Święte - czas szczególnej łaski Bożej. Wasz Ksiądz Proboszcz zaprosił nas, byśmy towarzyszyli Wam w tym czasie łaski pełniąc rolę tych, którzy przemawiają w Imię Boga.

Najważniejszym powodem organizowania Misji Świętych jest miłość, czyli troska Kościoła o rozwój i dobro poszczególnych osób i całych środowisk. Po grzechu pierworodnym człowiek nie potrafi rozwijać się w sposób spontaniczny i samoczynny. Przeciwnie, łatwiej przychodzi mu czynić zło, którego nie chce, niż dobro, którego bardzo pragnie. Człowiek potrafi sam siebie oszukiwać i krzywdzić albo tak komplikować sobie życie, że popada w depresję i rozpacz.

Misje są czasem spotkania z Chrystusem, który wie o tych wszystkich naszych słabościach i zagrożeniach. On nas kocha i zna. On stał się po to człowiekiem i po to przyszedł do nas, aby nasza radość była pełna, abyśmy wygrali życie już na tej ziemi, abyśmy z Jego pomocą już teraz budowali w sobie i wokół siebie królestwo Boże: królestwo miłości i prawdy, sprawiedliwości i pokoju.

Tylko i wyłącznie Chrystus może w całej pełni objawić nam prawdę o nas samych i o naszym życiu. Bez Niego nie wiemy kim jesteśmy i w jaki celu istniejemy. Bez Niego tak trudno jest nam odróżnić dobro od zła i żyć w świętości. Bez Niego niespokojne są nasze serca i poplątane stają się ścieżki naszego życia.

W tej sytuacji człowiek potrzebuje Zbawiciela, który  nas nieodwołalnie kocha i w którym możemy stać się nowymi, niezwykłymi ludźmi - jak, św. Jan Paweł II, św. Matka Teresa z Kalkuty czy bł. Ks. Jerzy Popiełuszko.

Misje są momentem, w którym Chrystus pozwala wejść człowiekowi w krąg świata samego Boga. Jest to okazja, która może się już nigdy nie powtórzyć. To spotkanie z Tym, który jest jedynym Mistrzem i Nauczycielem życia, który wszystkim czyni dobrze i który wszystkich wyzwala: nie tylko z grzechów i słabości, ale także z ciężaru przeszłości, z lęków i niepewności, z fałszywych przekonań i groźnych iluzji.

W naszych spotkaniach obok Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie obecna także i Jego i nasza Matka – Maryja. Ona zna każdy nasz stan: była i przeżywała młodzieńcze lata, przeżywała swe własne macierzyństwo, była wdową, wcześniej utraciła także swoich rodziców i na koniec - patrząc po ludzku – pochowała także swego Jedynego Syna. Niech Jej wiara, nadzieja i miłość towarzyszą nam w tym świętym czasie. Niech Jej Osoba prowadzi nas w objęcia Jej Syna, Jezusa Chrystusa.

Niech czas misji, będzie czasem zatrzymania się przed Bogiem, refleksji nad własnym życiem, a także podejmowania ważnych decyzji… szczególnie w tym czasie pandemii niech będzie dla nas ożywieniem wiary i nowym początkiem…

 

Drodzy Parafianie!

My misjonarze- jako narzędzia Bożej łaski - gorąco zapraszamy Was na te Misje, a jednocześnie liczymy na Waszą apostolską pomoc. Każdy w zakresie swojego stanu, zawodu, środowiska niech coś robi, by kogoś przybliżyć do Boga podczas tych Misji Świętych.

Jedni pomogą modlitwą, ofiarowaniem swoich cierpień, inni dobrym słowem zachęty, wyręczania, pracą zawodową. Wszystkich wzywamy do zaangażowania się, do pomocy. Wielkie dzieło Misji Świętych jest naszym wspólnym dziełem.  Polecamy je gorąco modlitwie wszystkich , tak prywatnej, jak i wspólnej w rodzinach i parafii.        

 

Szczęść Boże.

Z franciszkańskim pozdrowieniem

                  Pokój i Dobro

 

         o. Cherubin Żyłka OFM

          o. Jarosław Zatoka OFM