PARAFIA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SIEROTACH

 Drodzy Parafianie! Siostry i Bracia w Chrystusie!

Od pół roku doświadczamy trudnych czasów pandemii, gdy nasze życie zostało zdezorganizowane i jest dalekie od przyjętej normalności. Nasi seniorzy pamiętają jeszcze dramat II wojny światowej i jej konsekwencje nowego podziału społeczno-politycznego i terroru bezbożnych ideologii faszyzmu czy komunistycznego totalitaryzmu, którego owoce zbieramy do dzisiaj. Średnie pokolenie i starsi odczuli powiew Ducha Świętego, kiedy zmieniła się nasza rzeczywistość, gdy jak na głos proroka, z warszawskiego pl. Zwycięstwa padły słowa św. Jana Pawła: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi, tej ziemi”  (2.VI.1979). Wszystko to, co dokonało się w Europie w latach 80-90 poprzedniego stulecia, zaistniało dzięki  apostolskiej posłudze pokoju św1). Jana Pawła II: „Nie bójcie się!  Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Dla Jego zbawczej władzy, otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie bójcie się! Chrystus wie co, nosi w sercu każdy człowiek. On jeden wie! (inauguracja pontyfikatu). Przeżywamy trudny czas pandemii, który zmusza nas do refleksji. Wielu stawia sobie pytanie: „Dlaczego nas to spotkało?”. Ktoś może wyciągać pochopne wnioski, że to kara, za budowanie świata bez Boga. Odpowiedź znajdujemy w Ewangelii: „W tym samym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie” (Łk 13, 1-5). Pan Jezus realnie stwierdza, że nieszczęśliwe wypadki (Siloam) były, są i będą, oraz że niesprawiedliwość (Piłat) podobnie. Pan Jezus nie dał odpowiedzi „dlaczego istnieją nieszczęścia różnego rodzaju?”, ale wzywa do odnowy sposobu życia: „Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie” (Łk 13,5). Nieustanne nawrócenie daje nam możliwość innego spojrzenia na naszą skomplikowaną rzeczywistość. Gubimy się wśród współczesnych poglądów i prądów, wśród których trudno odnaleźć, co na prawdę jest wartościowe i niezmienne. Kościół (Lud Boży – świeccy wierni ale to także papież, biskupi i kapłani) potrzebuje nieustannego nawrócenia. Wiele dyskutuje się o zmianach w strukturach Kościoła. Są tacy, którzy maja gotowe rozwiązania a rozwiązanie jest jedno: „Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie” (Łk 13,5). Za każdą strukturą, także kościelną, stoi konkretny człowiek. Nawrócenie zarówno duchownego lub osoby świeckiej jest jedynym gwarantem odnowy. Przypomina nam to nauka św. Augustyna: „Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu”.                              

Przed nami „Misje parafialne”, które rozpoczniemy 17.X. br. To wydarzenie budzące naszą wiarę, która mogła ulec stagnacji, a wiara, to dynamiczna rzeczywistość, która przekłada się na życie. Zapraszam wszystkich Parafian, i nie tylko, do udziału w tym wydarzeniu, mimo panującej epidemii, zachowując wszystkie środki epidemiologiczno-sanitarne. Program misji jest w „Gazetce parafialnej”, w gablotkach oraz na stronie internetowej parafii: www.parafia-sieroty.pl                                     

O. Misjonarzy: Cherubina i Kamila, chcemy przyjąć jak wysłanników samego Boga. Słowo Boże jest jak miecz obusieczny (por. Hbr 4,12). Na zbliżające się 8 dni oni przejmą stery Parafii. O. Cherubin z woli Ojca św. jest „Misjonarzem Miłosierdzia” upoważnionym do rozgrzeszania grzechów zarezerwowanych wyższym przełożonym kościelnym.

ks. Proboszcz Andrzej Plaskowski