PARAFIA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SIEROTACH

 

V niedziela wielkiego postu

 

Msze św. według stałego porządku, zgodnie z przyjętymi intencjami, bez udziału ludu.

Jeśli ktoś ma przygotowaną jałmużnę dla Domu Dziecka w Zabrzu można przywieźć w niedzielę i zostawić na plebani przed drzwiami lub zakrystiach naszych kościołów (transport we wtorek).

Zachęcam do indywidualnej modlitwy w naszych kościołach, gdy są otwarte, i wtedy można odprawiać nabożeństwa pasyjne (indywidualnie, nie może być jednocześnie więcej jak 5 osób jednocześnie – osobny zapis godzin otwarcia kościołów).             

Do wielkiej środy na parkingu cmentarza w Sierotach i Pniowie stoją kontenery na śmieci. Proszę o porządek na cmentarzu, ale nie wielkimi grupami (wszystko zgodnie z zasadami bezpieczeństwa).

Podczas, gdy kościoły są otwarte, można przynieść i położyć na bocznych ołtarzach palmy, które zostaną poświęcone w Niedzielę Palmową i zabrać do domu, gdy kościoły będą otwarte na modlitwę indywidualną.

Kwietniowy numer Gazetki Parafialnej ukaże się na stronie internetowej                          i porządek świąteczny w nadzwyczajnej sytuacji pandemii.

Czynimy starania, aby z kościoła parafialnego w Sierotach, poprzez Internet transmitować nabożeństwa Triduum Paschalnego i Wielkanocy online.

Wszelkie informacje na stronie internetowej parafii www.parafia-sieroty.pl oraz w gablotkach.