PARAFIA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SIEROTACH

Koncert kolęd w Bytomiu

12 stycznia 2020 r. o godzinie 16:00 w kościele pw. św. Barbary w Bytomiu odbył się kolejny koncert z cyklu koncertów „W blasku organów kościoła Świętej Barbary w Bytomiu”. Tym razem wykonawcami koncertu byli uczniowie Diecezjalnej Szkoły Muzycznej II stopnia oraz Studium Muzyki Kościelnej w Gliwicach. W programie znalazły się zarówno opracowania kolęd w wykonaniu chóru jak i solowe utwory organowe o tematyce bożonarodzeniowej.

Program koncertu był tak ułożony i zróżnicowany, żeby każdy ze słuchaczy znalazł coś dla siebie. Części chóralne oraz organowe były przeplatane ciekawymi zapowiedziami i rozważaniami na temat śpiewanych i granych utworów. Nie zabrakło również wspólnego kolędowania.
Koncert rozpoczęło
preludium na temat kolędy „Dzisiaj w Betlejem” autorstwa Mariana Sawy. Następnie wybrzmiały preludia na temat „Ach ubogi żłobie” oraz „Mędrcy świata” współczesnego polskiego kompozytora Krzysztofa Grzeszczaka. Ten ostatni utwór wykonała Klaudia Kamieniorz. Utwór ten jest współczesną aranżacją znanej wszystkim kolędy „Mędrcy świata”. Kompozycja ta, choć niedawno skomponowana jest miła dla ucha, co nie jest podobne do współczesnej muzyki organowej, a łączniki między tematami pieśni umieszczonymi przez kompozytora w głosie solowym dodają osobliwy charakter tej marszowej kolędzie. Następnie, również w wykonaniu Klaudii można było usłyszeć utwór autorstwa francuskiego kompozytora okresu romantyzmu CésaraFrancka – Allegretto vivo g-moll (Pour le Temps de Noël) ze zbioru „L’Organiste”. Jest to żywa, swobodna kompozycja utrzymana w rytmie 6/8 przeznaczona do wykonania w okresie Narodzenia Pańskiego.W dalszej kolejności chór złożony z uczniów gliwickiej szkoły pod dyr. mgr Waldemara Gałązki wykonał 3 kolędy „Wśród nocnej ciszy”, „Gaudete” oraz „In dulci Jubilo”. Następnie nastąpił kolejny blok organowy, w którym zabrzmiały preludia bożonarodzeniowe J. S. Bacha oraz Sortie en fa majeur Césara Francka, czyli utwór przeznaczony do wykonania na zakończenie liturgii. W dalszej kolejności wybrzmiało opracowanie organowe amerykańskiego hymnu bożonarodzeniowego „On this Day Earth shall Ring” R. J. Powella oraz pięcio-częściowa Partita nt. kolędy „Anioł pasterzom mówił” autorstwa Tomasza Kalisza.W kolejnym bloku chór wykonał gregoriańskie opracowanie kolędy „Puer natus in Bethleem”, co w tłumaczeniu na język polski znaczy „Dzieciątko się narodziło w Betlejem” oraz kolędę staniątecką „Nuż my dziś krześcijani”. Ostatnią kolędą, którą wykonał chór była kolęda „Mędrcy świata” w opracowaniu Jacka Glenca. Ostatni blok organowy składał się z 3 utworów. Najpierw ja zagrałem Preludium na temat kolędy „Gdy się Chrystus rodzi” polskiego kompozytora przełomu XIX i XX w. Mieczysława Surzyńskiego. Utwór ten jest kompozycją wykorzystującą tematy znanej polskiej kolędy „Gdy się Chrystus rodzi”, lecz przearanżowane na metrum 12/8. Tematy te zostały umieszczone przez kompozytora w różnych głosach, co zmusza słuchacza do uważnego wysłuchania utworu. Utwór kończy uroczysty i radosny temat „Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo”. Następnie zostały wykonane preludium chorałowe na zakończenie roku „Das alte Jahr vergangen ist” J.S. Bacha oraz wariacje na temat polskiej kolędy „W żłobie leży” francuskiego kompozytora okresu romantyzmu – Alexandra Guilmanta.

Koncert ten był pięknym zwieńczeniem kończącego się okresu Narodzenia Pańskiego jak i kończącego się kolejnego semestru nauki w gliwickim ośrodku kształcenia muzyków kościelnych. Do wykonania utworów, zarówno tych chóralnych, jak i organowych przygotowywaliśmy się od początku nauki w bieżącym roku szkolnym. Choć w ławkach pozostało jeszcze dużo miejsc, to ze względu na duże rozmiary kościoła koncert zgromadził sporą część miłośników muzyki organowej oraz chóralnej.

Damian Kwaśniok