PARAFIA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SIEROTACH

1. Maksymalnie w ławce, może zostać zapisanych 10 osób.

2. Wykupienie nowego miejsca to koszt 100 zł.

3. Miejsce po rodzicach, po uprzednim zgłoszeniu przechodzi na dzieci.

4. Miejsce po dziadkach, można uzyskać po złożeniu deklaracji oraz uiszczeniu opłaty 30 zł.

5. Młodzież oraz dzieci nie wchodzą do ławek z rodzicami. Wyjątek stanowią małe dzieci siedzące na kolanach opiekunów.

6. Osoby nie posiadające wykupionego miejsca, powinny wchodzić do ławek po rozpoczęciu mszy świętej w miarę wolnych miejsc.

7. Osoby starsze i niepełnosprawne korzystają z miejsc w miarę wolnych miejsc.

8. Opłaty pobierane są jednorazowo.