PARAFIA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SIEROTACH

 Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, al-bowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu me-go, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i za-trzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Mt 2, 1-12.

Święto Trzech Króli czyli Objawienie Pańskie to jedno z najstarszych świąt w Kościele a obecnie w Polsce jest dniem wolnym od pracy. Pan Jezus narodził się za panowania króla Heroda, który był mianowany przez Rzymian królem żydowskim i władcą Galilei. Sprawowanie władzy było całym jego życiem, otaczał się bogactwem i przepychem. Jako dyktator miał ogromną władzę, a mimo to słysząc, że Trzej królowie chcą oddać pokłon Mesjaszowi przeraził się. Poczuł, że jego władza może być zagrożona, skoro narodził się jego rywal król żydowski. Heroda ogarnął strach, więc używając podstępu chce dowiedzieć się jak najwięcej szczegółów o Bożej Dziecinie. Pan Bóg jednak nad wszystkim czuwał i w śnie dał wskazówki Magom, aby nie napotkali Heroda. Trzej Mędrcy inaczej nazywani Magami byli uczonymi zajmującymi badaniem ruchu gwiazd. Oni ujrzeli gwiazdę wiedzieli, że to właśnie ta gwiazda jest znakiem narodzenia się Zbawiciela i wiernie za nią podążali. Kiedy znaleźli Dziecię i Jego matkę złożyli Mu pokłon i ofiarowali swoje dary: złoto, kadzidło i mirrę. Złoto jest symbolem królewskiego pochodzenia, kadzidło symbolizuje boski kult a mirra leczyła rany. Trzej Królowie oddając hołd Jezusowi, przynoszą Mu najcenniejsze dary, a co my możemy Jemu podarować? Ludzkie życie jest darem, które możemy ofiarować Panu Jezusowi i pozwolić Mu w nim zamieszkać. (R.G.)