PARAFIA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SIEROTACH

Strona Główna

Odwiedziny duszpasterskie 2022/23

Sieroty

27.XII. wtorek godz. 10

ul. Kościelna od początku ks. Andrzej,  św. Jana od początku ks. Zygmunt oraz ul. Akacjowa od początku oraz ul. Ogrodowa

28.XII. środa godz. 10

Ul. Lipowa od początku, ul. Poznańska ks. Andrzej, ul. Słoneczna od końca i ul. Krótka.

 

Sieroty i Zacharzowice

29.XII. Czwartek godz. 10

ul. Kasztanowa, Łączki, Zacharzowice Kolonia Toszek (do p. Krzykawski), Kolonia Pyskowice ks. Andrzej, Ks. Zygmunt Chwoszcz i Zacharzowice Kolonie od strony Sierot, od strony Łany.

 

30.XII. piątek godz. 10

Zacharzowice wioska ks. Andrzej od początku, a ks. Zygmunt od końca (od skrzyżowania w stronę Toszka a potem wokół kościoła).

         

Pniów

2.I.2023 poniedziałek godz. 15

Ul. Młyńska i ul. Górna od końca ks. Andrzej, ks. Zygmunt od początku oraz ul. Parkowa oraz Zollamt oraz p. Gralla.

3.I. wtorek godz. 15

Ul. Paczyna ks. Andrzej bloki mniejsze, Ks. Zygmunt Hotel.

4.I. środa godz. 15.

Ul. Wiejska nieparzyste ks. Andrzej od początku, Ks. Zygmunt od Końca.

5.I. czwartek godz. 15.

Ul. Miodowa ks. Andrzej, ul Wiejska parzyste, ul. Szkolna i ul. Nowa. Ks. Zygmunt od końca.

6.I. piątek Objawienie Pańskie

Plebania po nieszporach– Rada Parafialna

7.I. sobota godz. 10.

Srocza Góra od początku prawa strona ks. Andrzej, Srocza Góra lewa strona ks. Zygmunt.

 

„C + M + B – 2023”

 

Po dwóch latach przerwy spowodowanej zagrożeniem Covidowym wracamy do praktyki „Odwiedzin duszpasterskich” popularnie zwanych kolędą. Warto wrócić do podstaw teologicznych tego zwyczaju: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał” Mt 10,40.

Duszpasterz jest przewodnikiem Ludu Bożego „Kościoła”. On prowadzi powierzoną bez ks. Biskupa (następcę apostołów) Owczarnię Pana przez życie do portu wiecznego zbawienia.

Życie parafii oraz całego Kościoła, koncentruje się wokół Najśw. Eucharystii, która celebrowana jest w kościele. Wierni tworzą „Kościół Domowy” w swoich rodzinach. Duszpasterzowi trudno spotkać się z wiernymi indywidualnie i w rodzinnie, dlatego zrodził się zwyczaj „Odwiedzin duszpasterskich”. Przyjęcie „kolędy” to nie podstawa przynależności do parafii, tylko jeden z elementów, który świadczy o przynależności do rodziny parafialnej. Najśw. Eucharystia, w której katolik jest zobowiązany uczestniczyć w niedzielę i uroczystości, świadczy o naszej przynależności do Chrystusowego Kościoła i tym samym parafii. Pan Jezus sam poucza nas o swoim pragnieniu sprawowania Uczty Eucharystycznej ze swymi uczniami: „Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć Paschę (ofiarna wieczerza eucharystyczna) z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożym»” Łk 22, 16. Katolik może spełniać praktyki religijne w innej parafii, z różnych względów, ale należy pamiętać, że naszym obowiązkiem jest także budowanie wspólnoty parafialnej.

Duszpasterz podejmowany jest jak sam Pan Jezus, dlatego głowa rodziny, czeka i otwiera drzwi kapłanowi. Mieszkanie powinno być przygotowane do kolędy. Na stole biały obrus, krzyż ze świecami oraz spodek z wodą święconą. Kapłan wraz ze wszystkimi zgromadzonymi modlitwą wyprasza błogosławieństwo dla mieszkańców. Obrzęd pokropienia wodą święconą przypomina, że zostaliśmy ochrzczeni i tworzymy Mistyczne Ciało Chrystusa jakim jest Kościół. Podczas wspólnej modlitwy pamiętamy o naszych zmarłych. Ministranci znaczą drzwi święconą kredą literami i cyframi:  C+M+B-2023. Za tymi znakami kryje się znaczenie Chrystus+Mieszkanie+Błogosławi-2023. Zwykle ksiądz pozostawia pamiątkowe obrazki.

Rozmowa ma charakter duszpasterski, ale wszelkie problemy, które wymagają czasu, przenoszone są do kancelarii parafialnej, ze względu na ograniczenia czasowe. Nowi mieszkańce parafii mają okazję się przedstawić i jest to zarazem okazja do poświęcenia nowego domu. Kolęda stwarza okazję do uzupełnienia „Kartoteki parafialnej”.

Odwiedziny duszpasterskie odbywają się raz w roku i jest to ważne wydarzenie w życiu katolika. Obecna powinna być cała rodzina. Termin „Odwiedzin duszpasterskich” jest podany znacznie wcześniej, aby zorganizować sobie czas i ewentualnie zmienić zmiany w pracy. Dzieci powinny przedstawić uzupełniony zeszyt ze szkolnych zajęć katechetycznych. Plan „kolędy” zamieszczony jest na stronie internetowej parafii oraz w „Gazetce parafialnej”. 

Z „Odwiedzinami duszpasterskimi” związana jest tradycyjna „ofiara kolędowa”. Najśw. Eucharystia stanowi centrum życia chrześcijańskiego, dlatego na Mszy św. 15.I. br. można złożyć taką ofiarę. Kolekta podczas Mszy św. w niedzielę i uroczystości to czynność liturgiczna praktykowana od starożytności w Kościele. Kto taką ofiarę, z wyjątkiem osób starszych i chorych, będzie chciał złożyć podczas „Odwiedzin duszpasterskich” to znak, że nie pojmuje czym jest nasza wiara i wartość Najśw. Eucharystii. Jako duszpasterze nie jesteśmy inkasentami czy komornikami zbierającymi pieniądze, tylko sługami Ludu Bożego.

W tegorocznych „Odwiedzinach duszpasterskich” będzie brał udział ks. Zygmunt Jończyk rezydent Domu Księży Emerytów w Wiśniczu, w którym przebywa ze względów zdrowotnych od września tego roku.

ks. Andrzej Plaskowski