PARAFIA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SIEROTACH

Strona Główna

Siostra Agnella

S. Agnella, Elżbieta Kaszuba, ur. 17.10.1934 r. w Sierotach jako córka Piusa i Marii Kaszuba. Szkołę Podstawową ukończyła w Sierotach, a LO w Pyskowicach. Przez krótki czas pracowała jako księgowa w GS Wielowieś. W Wielowsi zetknęła się z elżbietankami, które miały swój klasztor i placówkę w tej parafii. W wieku 23 lat wstąpiła do tego Zgromadzenia. Formację rozpoczęła 15.07.1957 roku, a strój zakonny (obłóczyny) przyjęła 29 marca 1958. Pierwszą profesję czasową złożyła 23.04.1959 roku i następnego dnia przełożeni skierowali ją do placówki w Bielsku-Białej Komorowice. Pracowała w magazynie żywnościowym, gdzie wydawała produkty do kuchni przy tamtejszym sanatorium przeciwgruźliczym, które prowadziły elżbietanki.

Wieczystą profesję złożyła 29 lipca 1964 r. Bezpośrednio po ślubach została skierowana do Tychów. Podjęła tam w parafii św. Jana Chrzciciela zadania kancelistki i zakrystianki. Te zadania spełniała blisko 50 lat. W wieku 80 lat opuściła zakrystię z powodu braku sił. Po „Diamentowym Jubileuszu” (60 lat życia zakonnego) wyraźnie zaczęła opadać z sił. Zmarła 8.X.2019 roku w wieku 84 lat. Ceremonie pogrzebowe odbyły się w parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach, gdzie posługiwała blisko ponad lat 50. Spoczywa wśród sióstr elżbietanek na cmentarzu parafialnym w Tychach Żwakowie. S. Agnella żyła skromnie i cicho na wzór Matki Bożej.

Uroczystości jubileuszowe i pogrzeb ujawniły owoce jej pracy. Zakrystia jest miejscem kształtowania powołań szczególnie kapłańskich. Mszę św. pogrzebową koncelebrowało wielu księży pochodzących z tej parafii i podkreślali jej udział w budzeniu powołań przez Jej pobożność oraz rzetelność w wychowywaniu pokoleń ministrantów. Wielu parafian podkreślało też jej udział aktywny udział w życiu parafii przez posługę w kancelarii.

R.i.p.