PARAFIA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SIEROTACH

Strona Główna

Slowo ks. proboszcza - sw. Florian

Centralna uroczystość odpustowa ku czci św. Floriana w Sierotach

Suma odpustowa o godz. 11:00 nieszpory odpustowe o godz. 15:00.
Ze względu na przepisy epidemiologiczne ograniczona jest liczba wiernych w kościele do 20 osób. Uruchomiony będzie zewnętrzy głośnik dla uczestniczących w liturgii na zewnątrz, tylko należy zachować koniecznie przepisaną odległość między wiernymi.

Najczęściej spotykany wizerunek św. Floriana

Tytuł XV-wiecznego kościoła w Sierotach jest Wszystkich Świętych, ale uroczystość odpustowa związana jest ze św. Florianem męczennikiem. Uroczystość Wszystkich Świętych przypadająca 1.XI. wyklucza celebrowanie uroczystości odpustowej ze względu na procesje na cmentarz. Obraz św. Floriana, który jest w głównym ołtarzu nad centralnym obrazem Matki Bożej Wniebowziętej wśród rzeszy wszystkich świętych (na pierwszym planie święci Śląscy), doznaje szczególnej czci w parafii. Wizerunek św. Floriana, jako rzymskiego legionisty, jest namalowany na tle płonących Sierot, bo wioskę parokrotnie trawił pożar, ale nigdy nie spłonął kościół i to dobrodziejstwo zawdzięczamy naszemu patronowi.

Według żywotu z VIII w., Florian z Lauriacum urodził się ok. 250 roku w Zeiselmauer (dolna Austria). W młodym wieku został dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems (obecnie w północno-wschodniej Austrii). Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Przywiedziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się groźbami i obietnicami zmusić oficera rzymskiego do odstępstwa od wiary. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 roku. Jego ciało odnalazła Waleria i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów, objęty potem przez kanoników laterańskich.

Kościół parafialny w Sierotach

Do dnia dzisiejszego St. Florian jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii. Św. Florian jest patronem archidiecezji wiedeńskiej. W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana. W delegacji odbierającej relikwie miał się znajdować także bł. Wincenty Kadłubek, późniejszy biskup krakowski. Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Kleparzem, okazałą świątynię. Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Kraków jeszcze dzisiaj obchodzi pamiątkę św. Floriana jako święto. W tej świątyni jako wikariusz pracował św. Jan Paweł II w pierwszych latach swojego kapłaństwa. Florian jest patronem Austrii i Bolonii oraz Chorzowa; ponadto hutników, strażaków i kominiarzy, a także garncarzy i piekarzy.

 

Święty Florianie, módl się za nami

Ks. Proboszcz