PARAFIA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SIEROTACH

Strona Główna

Swieto Wszystkich Swietych 1

 

Wszystkich Świętych. Dzień Zaduszny

 

1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to dzień wolny od pracy co skłania wiele osób do odwiedzania cmentarzy. Dzień Wszystkich Świętych zwany też Świętem Zmarłych jest to dzień ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych, wspominamy tych, których Kościół uznał za świętych oraz wszystkich zbawionych. To jakby imieniny każdego z naszych patronów w niebie. Jest to święto radości i dziękczynienia za ludzi, którzy szli przed nami drogą wiary, zrealizowali swoje powołanie i zjednoczyli się z Bogiem. Pierwotnie święto było obchodzono13 maja , wywodziło się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary w Chrystusa. Papież Grzegorz III w 731 przeniósł tę uroczystość z 13 maja na dzień 1 listopada. Powodem były prawdopodobnie trudności z wyżywieniem rzesz pielgrzymów przybywających do Rzymu na wiosnę. Zaś Dzień Zaduszny zwany też Zaduszkami jest wspomnieniem wszystkich, którzy odeszli z tego świata. Jest wspomnieniem zmarłych potrzebujących jeszcze oczyszczenia, które mogą uzyskać przez modlitwę wiernych i Kościoła. 2 listopada jest dniem nabożeństw i modłów w intencji wszystkich zmarłych a zwłaszcza dusz odbywających jeszcze pokutę czyśćcową. Temu celowi służą składane w kościołach i na cmentarzach wypominki za naszych najbliższych zmarłych, by cały Kościół modlił się za ich zbawienie. W Zaduszki odwiedza się cmentarze, groby zmarłych z rodziny oraz uczestniczy się we mszach świętych, modląc się w intencji zmarłych. Tego dnia istnieje tradycja zapalania świeczek czy zniczy na grobach oraz składania tam kwiatów, wieńców, czy też innych ozdób mających być symbolem pamięci o zmarłych. Większość ludzi jednak w dzień Wszystkich Świętych odwiedza cmentarze by zapalić znicze i pomodlić się za bliskich zmarłych. Ze względu na bliskość tych świąt czasem dochodzi do mylenia pojęć. Pamiętajmy, że w polskim Kościele katolickim Dzień Zaduszny ma rangę wspomnienia obowiązkowego, jako wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. Starajmy się jednak pamiętać o naszych bliskich zmarłych i o miejscu ich spoczynku nie tylko w czasie Wszystkich Świętych. Niech modlitwa i dbanie o groby w ciągu całego roku będzie wyrazem czci i szacunku dla zmarłych. Renata Gałązka.